عملیات سیدالشهداء

به دنبال عملیات غافلگیر کننده والفجر 8 و تصرف شهر استراتژیک فاو توسط رزمندگان اسلام و به هم خوردن توازن سیاسی – نظامی به نفع جمهوری اسلامی، رژیم عراق شیوه ای جدید برگزید و درصدد فعال شدن در جبهه زمینی و موضع تهاجمی برآمد و این استراتژی را بعد از اشغال مهران، به استراتژی دفاع متحرک نامگذاری کرد. عراق می‌کوشید تا با ادامه عملیات‌های خود نقاط دیگری را تصرف کند. ادامه چنین وضعیتی می توانست عواقب وخیمی را هم از بُعد نظامی و هم از بُعد سیاسی برای جمهوری اسلامی ایران به دنبال داشته باشد. بر همین اسا...
بیشتر

عملیات پدافند فاو

بعد از بازگشت نیروهای گردان از مرخصی عملیات والفجر 8 ماموریت پدافندی در محور فاو –البحار به گردان محول شد که در این ماموریت گردان با استعداد 3 گروهان پیاده و یک دسته ادوات به منطقه اعزام شد و مدت 25 روز (از 15 فروردین تا 10 اردیبهشت 65) در این منطقه به پدافند پرداخت. فرماندهی گردان در این مرحله به عهده حاج حمید تقی زاده با جانشینی برادر رنجی گذاشته شده بود.
بیشتر

عملیات والفجر ۸

‌با فتح‌ خرمشهر، دشمن‌ در صحنه‌ رويارويي‌ با رزمندگان‌ اسلام‌ به‌ لاك‌ دفاعي‌ فرو رفت. پيروزي‌هايي‌ كه‌ پس‌ از آن‌ به‌ دست‌آمد، برتري‌ قدرت‌ ايران‌ را در جبهه‌هاي‌ جنوب‌ آشكار كرد. اين‌ روند تا سال ‌1364 يعني‌ شروع‌ حمله‌ ايران‌ به‌ شبه‌ جزيره‌ «فاو» ادامه‌ داشت. عمليات‌ در اروند، پس‌ از بررسي‌هاي‌ لازم‌ و استفاده‌ از تجربيات‌ و به‌ كارگيري‌ تدابير مهم‌ نظامي‌ و اطلاعاتي‌ انجام‌ شد.  اين‌ تدابير در سه‌ بخش‌ مهم‌ يعني‌ آموزش، شناسايي‌ و تدارك‌ متمركز مي‌شد. آموزش‌ نيروهاي‌ ايراني‌ در يگانهاي‌ ...
بیشتر

پدافند جزیره مجنون

پس از عملیات عاشورای 3  ماموریت پدافند جزیره مجنون در 25 مرداد 1364 به گردان حضرت علی اکبر (ع) ابلاغ می‌شود و به منظور تکمیل سازمان، تعداد 100 نفر از نیروهای بسیجی گردان‌های حضرت علی اصغر (ع) و حضرت قمر بنی هاشم (ع) به گردان اضافه شده و در قالب 3 گروهان ایثار (به فرماندهی برادر حمید پارسا)، جهاد (به فرماندهی شهید علیرضا آملی) و شهادت (به فرماندهی شهید حسن تاجیک) سازمان دهی و به منطقه اعزام می‌شوند. در طی انجام این ماموریت که به مدت 45 روز به طول انجامید گردان در قالب پاسگاه‌های شناور با اس...
بیشتر

عملیات عاشورای ۳

مدتی بود که به تیپ سیدالشهدا (ع) مأموریتی واگذار نشده بود. این تیپ عنوان یگان خط شکن را داشت و حریف جدی لشکر «گارد ریاست جمهوری عراق» به حساب می‌آمد. بحث عملیات «عاشورای 3» به فاصله یک روز پس از انجام عملیات عاشورای 2 در منطقه عمومی فکه مطرح شد. با توجه به این که آن محور حدود عملیات والفجر مقدماتی و رمضان بود، قسمت‌هایی از میدان‌های مین قدیمی در آن منطقه باقی مانده و تعدادی نیز به واسطه رمل و طوفان و سیلاب در زیر خاک پنهان شده بود. به همین دلیل  راه کار عملیات با همت نیروهای گردان تخریب این...
بیشتر

عملیات خیبر

پس از فتح خرمشهر و عقب نشینی سراسر ارتش عراق، دشمن برای دست یابی به پدآفند مطمئن تدابیری به کار بست؛ به گونه‌ای که در مناطق کوهستانی، ارتفاعات مرزی را  همچنان در اشغال خود نگه داشت؛ و در مناطق پست، با به کارگیری موانع مصنوعی موقعیت خود را تحکیم بخشید. در عین حال، دشمن از موانع طبیعی نیز به منظور ایجاد اطمینان بیشتر بهره می‌گرفت. در این میان، رودخانه عریض اروند و منطقه وسیع هورالعظیم از نگرانی دشمن نسبت به تهاجم قوای ایران کاسته بود. این موضوع در منطقه هورالعظیم بیشتر مشهود بود، به طوری که د...
بیشتر

گاه شمار گردان

حدود ساعت 7 صبحاتوبوس ها به تهران رسیدندو به سوی میدان تجریش حرکت کردند. ساعت یازدهرژه نیروهای لشگر در میان استقبال پرشور اهالی شمیران در سرپل تجریش انجام شد و پس از آن نیروها به سوی منازل خود روانه شدند. ادامه مطلب
بیشتر